= = = = = =

Órarendek (Tessedik Campus)

Felkerültek az aktuális félév órarendjei a holnapra:

http://www.gk.szie.hu/docs/content/orarendek-tessedik-campus

Könyvtárvezető állás

Szent István Egyetem a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet A Gazdasági, Agrár – és Egészségtudományi Kar, Gazdasági Campus Könyvtár könyvtárvezető 
megbízásra.

Szociális alap- és szakvizsga

Tájékoztatunk minden Kedves Érdeklődőt, hogy a gyulai Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet szociális szakvizsga joggal rendelkezik.

A szociális alap- és szakvizsgára való jelentkezés határideje: 2014. szeptember 1.

Szociális gerontológia

Képzési felhívás

A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának
Egészségtudományi Campusa felvételt hirdet

SZOCIÁLIS GERONTOLÓGIA

szakirányú továbbképzésre.

Országos Öntözési Nap 2014

 

A Szent István Egyetem célul tűzte ki, hogy a hazai öntözéses gazdálkodás fejlesztéséhez szükséges felsőfokú oktatási, tudományos, valamint szaktanácsadási hátteret magas színvonalon biztosítja a felnövekvő agrárnemzedék és egyben a gazdatársadalom számára. Ennek érdekében új képzéseket indít, innovatív vízgazdálkodási projekteket dolgoz ki, és szerepet vállal az öntözéses gazdálkodásban érintettek minél jobb informálásában. Ez utóbbi célt szolgálja az Országos Öntözési Nap is, mely egy sok évtizedes múltra visszatekintő rendezvény újraindítását jelenti.

Sikeres MTA doktori védés

Sikeresen megvédte az MTA doktora címre benyújtott „Kondenzáltvázas kén- és nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek szintézise és kémiai átalakításai” című doktori értekezését június 16-án a Magyar Tudományos Akadémián dr. Fodor Lajos egyetemi tanár, a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar tudományos dékánhelyettese, az Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet intézetigazgatója.
Titkos szavazáson a 8 tagból álló Bíráló Bizottság egyhangúlag, maximális ponttal, 100%-ra értékelte az értekezést.

Gratulálunk!

Záróvizsga beosztás

Záróvizsga beosztás műszaki menedzser alapszak.
2014. június 20. (péntek) 8 órától 130-as teremben.

 

Záróvizsga beosztás

Záróvizsga beosztás 2014. június 20.
Andragógia Levelező tagozat.

Köztársasági Ösztöndíj pályázati felhívás

A pályázatot 2014. július 04-én 13 00 óráig lehet beadni a GAEK Dékáni és Tanulmányi Hivatalában. (Békéscsaba Bajza u. 33.  145-ös iroda) vagy a dékáni titkárságon.

Konferencia a hazai vízgazdálkodsi képzések fejlesztésére és összehangolására

A Szent István Egyetem, mint konzorciumvezető partnereivel, a Kecskeméti Főiskolával, a Szolnoki Főiskolával, valamint az IBS Water Nonprofit Kft-vel 2014. május 14-15. között kétnapos nemzetközi konferenciát tartott Szarvason a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karon.

A konferencia elsődleges célja, hogy a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0016 számú projekt keretében kidolgozandó vízgazdálkodási agrármérnök szak tudásanyaga összehangolásra kerüljön a legjelentősebb nemzetközi együttműködésekkel és olyan hazai részvétellel megvalósuló nemzetközi kutatási projektekkel, amelyek nemzetközi jelentőségük révén hozzájáruljanak egy nemzetközi érdeklődésre is számot tartó szak alapításához.

Oldalak

© 2012, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba-Szarvas-Gyula